Klinikinės Elektrostimuliacijos Svarba Kineziterapijoje ir Reabilitacijoje

Inovatyvaus kurso mokymo programos

Projektu siekiama išanalizuoti specifinius potencialių vartotojų mokymo poreikius, siekiant orientuotis į svarbiausius kineziterapeutų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Skaityti daugiau

Interaktyvūs atviros priegos mokymo moduliai

Atvirosios prieigos kursų modulis bus kuriamas atsižvelgiant į informaciją, kurią ketinama gauti iš 1 projekto rezultato.

Skaityti daugiau

Kursų modulio vadovėlio sukūrimas

Atviros prieigos kursas bus parengtas atsižvelgiant į informaciją, kurią ketinama gauti iš O1 ir literatūros.

Skaityti daugiau

Apie Elektros Stimuliaciją

Elektrostimuliacija (ES) jau daugelį metų buvo plačiai naudojama neuromoduliacijai, jėgos lavinimui, somatosensoriniam valdymui kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Audinių elektrostimuliacija atliekama tam tikrą laiką kintant elektros įtampos arba srovės impulsams. Konkretūs funkciniai tikslai ir veikiamų struktūrų savybės yra pagindiniai elektros impulso parametrų pasirinkimo kriterijai. Vienetiniai taikomo elektros krūvio impulsai apibūdinami poliškumu, pločiu, intensyvumu, dažniu, amplitude (voltais arba amperais), forma (stačiakampio, trikampio, sinusiodinio) ir transkutanine (perodine) arba invazine (adatinė) aplikacija bei stimuliavimo vieta (nervas, raumuo). ES metodologijos ir jų taikymas, susiję su šiais parametrais, daugiausia orientuotas į funkcinius gydymo ir vertinimo tikslus.

Skaityti daugiau

Projekto Tikslai

Nors ES metodai plačiai taikomi kineziterapijoje ir reabilitacijoje, deja, nėra standartizacijos net apibrėžimuose, tokiuose kaip ES, neuroraumeninė ES, transkutaninė (perodinė) ES, somatosensorinė ES ir kt. Apibrėžčių ir gydymo protokolų diferencijavimas (dažnis, intensyvumas ir kt.) riboja aukštos kokybės mokslinių įrodymų pateikimą, nepaisant dažnai taikomos ES praktikoje. Literatūroje ES yra nedaug įrodymų. Šio projekto tikslas – nustatyti kineziterapeutų žinias apie elektrostimuliaciją, tobulinti elektroterapijos žinias, standartizuoti elektroterapijos išsilavinimą, optimizuoti kineziterapijos ir reabilitacijos programas.

Skaityti daugiau

Projekto Partneriai ir Organizacijos

Asocijuoti/kartu veikantys partneriai

Tikslinės Projekto Grupės

Akademinis Personalas

Bakalauro studijų studentai

Magistro studijų studentai

Doktorantūros studijų studentai

Kineziterapeutai

Vadovai

Mokslininkai

Kineziteapeutų asocijacijos

Įvykiai

Skaityti daugiau

Projekto Veiklos

Projektas suskirstytas į 6 darbų paketus: 1 Darbo paketas (DP:1) atlikti konkrečių kineziterapeutų mokymo poreikių analizę, siekiant sutelkti kursą į svarbiausius jų profesinio tobulėjimo poreikius. Bus parengtas klausimynas, kuris leis įvertinti respondentų dažniausiai naudojamus elektros srovės parametrus (tipas, dažnis, trukmė ir kt.). Klausimynas bus išverstas į visų partnerių nacionalines kalbas. Visi projekto partneriai prisiims atsakomybę dirbti su savo nacionalinėmis kineziterapeutų asociacijomis.

Skaityti daugiau

Numatomi Projekto Rezultatai

Mokslinėje literatūroje apie ES yra labai mažai tyrimų, kuriuose būtų daug ES veiksmingumo įrodymų, o tai gali sukelti painiavą kineziterapeutui, norinčiam ES taikyti pacientui. Mažą mokslinių įrodymų vertę turinčių programų taikymas gali turėti neigiamų pasekmių pacientų sveikatai arba prailginti jų gijimo laikotarpį. Tokia padėtis finansiškai nenaudinga tiek pacientui, tiek šalies ekonomikai. Įgyvendinus projektą bus pateiktos standartizuotos procedūros metodikos, siekiant pašalinti painiavą kineziterapeutams ir panaikinti nenaudingos praktikos naštą šalies ekonomikai.

Skaityti daugiau

Naujienos