Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation

Innovaatilise kursuse õppekava

Projekti eesmärk on analüüsida võimalike kasutajate kindlaid koolitusvajadusi, et koolituskursustel oleks põhitähelepanu füsioterapeutide erialaliseks arenguks kõige olulisematel vajadustel.

Lisateave

Interaktiivse avatud juurdepääsuga kursuse moodulid

Töötatakse välja avatud juurdepääsuga kursuse moodulid, tuginedes 1. väljundina saadud teabele.

Lisateave

Kursuse moodulite juhendi väljatöötamine

Koostatakse avatud juurdepääsuga kursuse juhend (trükis), mis sisaldab 1. väljundina kogutud ja erialakirjanduses avaldatud teavet.

Lisateave

Elektrostimulatsioon

Elektrostimulatsiooni on juba aastaid kasutatud füsioteraapias ja rehabilitatsioonis neuromodulatsiooniks ning lihaste tugevdamiseks, somatosensoorseks ja valuraviks. Kudede elektrostimulatsiooni tehakse ajas muutuva pinge või vooluimpulssidega. Stiimuli parameetrite valimise peamised kriteeriumid on kindlad funktsionaalsed eesmärgid ja sihtstruktuuride võimekus. Kasutatud laengu ühikimpulsse iseloomustavad polaarsus, laius, intensiivsus, sagedus, amplituud (voldid või amprid), kestus (impulsi laius), kuju (nelinurkne, kolmnurkne, sinusoidne) ja transkutaanne või invasiivne rakendamine, samuti stimuleeritav koht (närv, lihas). Neid parameetreid arvestavad meetodid ja rakendused on peamiselt suunatud organismi funktsioonide parandamisele ja hindamisele.

Lisateave

Projekti eesmärgid

Kuigi elektrostimulatsiooni meetodeid kasutatakse füsioteraapias ja rehabilitatsioonis laialdaselt, ei ole ühtlustatud isegi termineid (nt elektrostimulatsioon (ES), neuromuskulaarne ES, transkutaanne ES, somatosensoorne ES jne). Terminoloogia ja raviprotokollide ebaühtlus (sagedus, intensiivsus jne) takistab kvaliteetsete tõendite kogumist vaatamata sellele, et elektrostimulatsiooni kasutatakse sageli. Erialakirjanduses ei ole avaldatud piisavalt tõendeid elektrostimulatsiooni kohta. Projekti eesmärk on määrata kindlaks teadmised, mille füsioterapeudid peaksid omandama elektrostimulatsiooni kohta, suurendada teadmisbaasi elektroteraapia kohta, ühtlustada elektroteraapia-alast haridust ja optimeerida füsioteraapia ja rehabilitatsiooni õppekavasid.

Lisateave

Projekti partnerid ja organisatsioonid

Seotud partnerid

Projekti sihtrühm

Akadeemiline personal

BSc üliõpilased

MSc üliõpilased

PhD üliõpilased

Füsioterapeudid

Juhendajad

Teadlased

Füsioterapeutide liidud

Sündmused

Lisateave

Projekti tegevused

Projekt jaguneb kuueks paketiks. Tööpakett 1 (WP1): hõlmab füsioterapeutide kindlate koolitusvajaduste analüüsimist, et pöörata koolituskursustel põhitähelepanu füsioterapeutide erialaliseks arenguks kõige tähtsamatele vajadustele. Selleks koostatakse küsimustik ja palutakse sellele vastata füsioterapeutidel kõigis partnerriikides. Küsimustiku abil selgitatakse välja kõige sagedamini kasutatud elektrivoolu parameetrid (tüüp, sagedus, kestus jne). Kõik partnerid kohustuvad tegema koostööd füsioterapeutide riiklike kutseorganisatsioonidega.

Lisateave

Projekti Oodatav Tulemus

Elektrostimulatsiooni kohta avaldatud erialakirjandusest leiab vähe uuringuid, milles esitatakse kvaliteetseid tõendeid, ja see võib tekitada segadust, kui arst soovib kasutada patsiendil elektrostimulatsiooni. Ebapiisavalt tõendatud rakendused võivad kahjustada patsiendi paranemist. See võib aga tekitada põhjendamatut kulu nii patsiendile kui ka riigi majandusele. Projekti tulemusena töötatakse välja ühtlustatud ja õiget kasutamist tagav protseduur, millega välditakse füsioterapeutide kahtlusi ja ebaotstarbekaid tegevusi, mis koormavad riigi majandust.

Lisateave

Uudised