Proje ile Hedeflenen Sonuç

Literatürde ES ile ilgili yüksek düzeyde kanıta sahip çok az çalışma bulunmakta olup, hastaya ES uygulamak isteyen klinisyende kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Kanıt değeri düşük uygulamaların kullanılması hastanın iyileşmesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu durum hem hasta hem de ülke ekonomisi üzerinde bir maliyet oluşturmaktadır. Proje sonucunda, PT'lerin kafa karışıklığını ve gereksiz uygulamaların ülke ekonomisi üzerindeki yükünü ortadan kaldırmak için standartlaştırılmış bir doğru uygulama prosedürüne karar verilecektir.


- Projenin ortak ülkelerinin her birinden Avrupalı ​​fizyoterapistlerin elektriksel stimülasyon yaklaşımları alanındaki özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek

- Etkili eğitime olanak tanıyan ve mevcut gerçek ihtiyaçları karşılayan eğitim programı geliştirmek.

- Fizyoterapistlere elektrofiziksel ajanlar hakkında temel bilgileri vermek.

- Bilginin gelişimini destekleyen teorik ve pratik içerikle eğitim materyalini uyarlamak ve klinik profili telematik bir kursa entegre etmek.

- Fizyoterapistlere fizyoterapi ve rehabilitasyon tıbbı ile ilgili farklı alanlarda (sağlıklı, denerve ve yeniden inerve kas) elektrik stimülasyonu yaklaşımları hakkında bilgi vermek: yaralanmaların değerlendirilmesi, hastanın ilerlemesinin ve tedavisinin nesnelleştirilmesi vb.

-  ES'yi uygulama ve elektrik stimülasyonu ile elektrodiagnoz sonuçlarını yorumlama yeteneğini geliştirmek üzere fizyoterapistlere bilgi sağlamak.

- Kullanıcılar ve profesyonellerle yapılan pilot testler yoluyla kurs içeriğinin kullanılabilirliğini ve yeterliliğini doğrulamak.

- Kanıtların kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için standardizasyon protokolleri sunmak.

- Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya arasında mevcut bilgi birikimini aktarmak.

- Üniversite, Ulusal ve Avrupa düzeylerinde yenilikçi uygulamalar geliştirmek, aktarmak ve uygulamak.

- Profesyonel fizyoterapist derneklerinin katılımında mesleki eğitim ve öğretim (VET) ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi.

- Profesyonel iletişim kanalları aracılığıyla proje sonuçlarının doğrudan yayılması.

- Öğrenmede her yerde erişilebilirliği ve esnekliği artırmak için çevrimiçi etkileşimli bir kurs sunmak. Avrupa'daki üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin çalışma planını geliştirmek ve güncellemek.

- Bu yenilikçi uygulamaların ortak ülkelere (Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya) ve diğer Avrupa ülkelerine transferini kolaylaştırmak.
- Farklı ülkelerde ve organizasyon türlerinde uzmanların katılımı, işbirliği ve deneyim alışverişi için Fizyoterapi ve rehabilitasyonunda elektrik stimülasyonu yaklaşımları eğitimini ortak Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmek.

Ekonomik / Ticari / Sosyal Çıktılar:

- İyi uygulama bilgisi ortaklar arasında aktarılacak ve ES'de ortak bir standart dil oluşturulacaktır.
- Elektrik stimülasyonunun doğru uygulanması, hasta tedavisinin başarısını artırabilir ve tedavi maliyetine olumlu yansıyabilir.

- Farklı ülkeler arasında işbirliği yapılacak ve yeni sosyal ilişkiler kurulacaktır.

- Ortaklar arasında gelecekteki çalışmalar planlanacaktır.

- Sağlık sektöründe, işgücü piyasasının ihtiyaç ve olanaklarına daha uyumlu, sağlık-iş dünyası ve toplumla daha yakın bağları olan daha modern eğitim ve öğretim sistemleri oluşturulabilir.