1. TPM - Açılış Toplantısı

CK4Stim Başlangıç Toplantısı (1. ulusötesi proje toplantısı 8 Haziran 2022'de Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılmıştır)