Proje Etkinlikleri

Proje altı iş paketine ayrılmıştır:

İş Paketi 1 (WP1): WP1, fizyoterapistlerin profesyonel gelişimlerinin en önemli ihtiyaçlarına eğitimi odaklamak için fizyoterapistin özel eğitim ihtiyaçlarının analizini esas almaktadır. Bir anket hazırlanacak ve ortakların ülkelerindeki fizyoterapistlere uygulanacaktır. Akımın parametrelerinin (türü, sıklığı, süresi vb.) en sık kullanılan değerleri bu anket ile belirlenecektir. Tüm ortaklar, Ulusal Fizyoterapist Dernekleri ile çalışma sorumluluğunu üstlenecektir.

İş Paketi 2 (WP2): WP1 sonuçlarına göre içeriğin entegre edilmesi, içeriğin öğrenme modeline göre uyarlanması ve düzenlenmesi ortaklar tarafından sağlanacaktır. Projede 5 adet açık erişim eğitim modülü hazırlanacaktır.

Modül 1: sağlıklı ve sinirleri bozulmuş kas fizyolojisi
Modül 2: elektrik stimülasyonu yaklaşımları için kullanılan akımlar
Modül 3: Sağlıklı kaslar için elektrik stimülasyonu
Modül 4: de-innerve edilmiş kaslar için elektrik stimülasyonu
Modül 5: yeniden innerve edilen kaslar için elektrik stimülasyonu.

Materyali uyarlama görevinin tamamlanmasının ardından, eğitim materyalleri paydaşların ana diline çevrilecektir.

İş Paketi 3 (WP3): Farklı dillerde hazırlanacak olan uzaktan erişim kursun uygulanması WP3'ü oluşturur.

İş Paketi 4 (WP4): WP4'te potansiyel son kullanıcıların katkılarıyla bir pilot çalışma yapılacaktır. Bu pilot çalışma ile PT'ler tarafından belirlenecek unsurların iyileştirilmesi için kurs/rehber kitabın olası açıklarının ve olası aksaklıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tüm ortaklar, PTR'deki profesyonellerin gerçek ihtiyaçları ile çevrimiçi kurs için nihai içeriğin yeterliliğini değerlendirecektir. WP4'ün son aşaması olarak, doğrulama sonuçlarından yola çıkarak dersin yapısında, içeriğinde, rehber kitabında ve telematik uygulamada iyileştirmeler yapılacaktır.

İş Paketi 5 (WP5): Projenin değerlemesi ile ilgili tüm görevler WP5'te yer almaktadır. Tüm proje ortakları bu aşamada aktif olarak görev alacaktır.

İş Paketi 6 (WP6): WP6, tüm faaliyetlerin sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayan proje yönetimine yönelik görevleri içerir.