Projenin Amaçları

ES yaklaşımları fizyoterapi ve rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılmasına rağmen tanımlarda bile ne yazık ki henüz bir standardizasyon yoktur: ES, nöromüsküler ES, transkutanöz ES, somatosensoriyel ES vb. Sık kullanımına rağmen tanımlar ve tedavi protokollerindeki (sıklık, yoğunluk, vb.) farklılaşma, ES'nun yüksek kalitede kanıt kazanımını sınırlandırmaktadır. Literatürde ES'de sınırlı kanıt vardır. Fizyoterapistlerin elektrik stimülasyonu konusundaki bilgilerinin belirlenmesi, elektroterapi konusundaki bilgilerinin artırılması, elektroterapi eğitiminin standardize edilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programlarının optimize edilmesi bu projenin hedeflenen sonuçlarıdır.

- Bu projenin temel amacı, değerlendirme ve tedavi için elektrik stimülasyonu yaklaşımlarında mevcut eğitim içeriklerinin toplanması ve bu içeriklerin Avrupa standartlarına uygun olarak spesifik rehabilitasyon gereksinimlerine göre uyarlanmasıdır. Bu nedenle, mükemmellik için, dijital eğitim ile mesleki eğitim ve öğretim yoluyla gerekli özel mesleki becerilerin geliştirilmesi desteklenebilir.

- Elektrik stimülasyonu yaklaşımı hakkında gerekli bilgi ve farkındalığın sağlanması, fonksiyonel rehabilitasyon için uygulanan protokollerin anlaşılması, fizyoterapistlerin mesleki becerilerinin arttırılması ve hastalara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması da projenin amaçları arasında yer almaktadır. Bu yönleriyle CK4Stim projesi Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini destekleyerek fizyoterapi ve rehabilitasyonda Avrupa profesyonel eğitiminde beceri ve temel bilgilerin edinilmesine katkıda bulunacaktır.

- Bu projenin uluslararasılaştırma stratejisi ile en iyi uygulamaların paylaşılması, yeni ve standart elektrik stimülasyon protokollerinin ve teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi ve fizyoterapistlerin (eğitmen, çalıştırıcı, mentor veya diğer personel olarak) mesleki gelişiminin desteklenmesi sağlanabilir.  

- Mükemmellik için Avrupa standartları dahilinde eğitimde en iyi uygulamaları ve seçilmiş materyalleri paylaşmak ve aktarmak bu projenin temel aracı olacaktır.