Elektro Terapi Hakkında

Elektroterapi, günümüzde daha geniş bir bağlamda hem değerlendirme hem de tedavi için elektrofiziksel ajanların kullanılmasıdır. "Elektroterapi" ve "Elektrofiziksel Ajanlar" terimleri, değerlendirme ve tedavi için insan vücuduna harici olarak uygulanan elektrofiziksel ajanlardan herhangi birinin kullanımında birbirinin yerine kullanılabilen terimlerdir. Elektroterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Elektroterapi kullanımındaki son gelişmeler, elektroterapi cihazlarında ortaya çıkmış olan gelişmelerin bu cihazların elektroterapi kullanımını daha kolay hale getirmiş ve gelişmiş tedavi seçeneklerinin kullanımını mümkün kılmış olması ile bağıntılıdır.

Akımın Karakteristikleri

Elektrik akımları, dokularda doğrudan ve dolaylı fizyolojik tepkileri ortaya çıkarmak sureti ile tedavi hedefine ulaşmak için vücutta elektrotermal, elektrokimyasal ve elektrofiziksel etkiler yaratır. Uygulayıcıların elektroterapinin temellerini iyi anlamaları ve istenen sonuçları elde edebilmek için bu temelleri uygulama becerisine sahip olmaları önemlidir.

Elektroterapinin istenen etkileri ve sonuçları, özellikle elektrik akımının akım tipi, yoğunluğu, voltajı, süresi ve sıklığından etkilenebilir. İlgili veya hedeflenen dokunun özellikleri ve tipi de elektroterapinin sonucunu etkilemektir.

Akım tipi: Yaygın olarak kullanılan elektrik akımları doğru akım (DC), alternatif akım (AC) ve pulsatil akımdır (PC). Akım türü, şunlara bağlı olarak farklılık gösterir:

- Dalga formu: sinüzoidal, dikdörtgen, ikiz şerit

- Genlik: akım yoğunluğu

- Darbe süresi: genişlik veya bir darbe uzunluğu süresi, daha kısa bir süre daha rahattır

- Frekans: birim zamanda iletilen darbe veya döngülerin hızı veya sayısı; PC için saniyedeki darbe (pps), AC için saniyedeki döngü sayısı (cps). Analjezi sağlamak ve hareketi uyarmak için kullanılan düşük frekanslı akımlar. Esas olarak ağrı kontrolü için kullanılan orta frekanslı akımlar. Termal, analjezik ve anti-inflamatuar etkiye neden olmak için kullanılan yüksek frekanslı akımlar.

- Polarite: Polar veya apolar stimülasyon

 

Elektroterapinin Eylem Mekanizması


Elektrik akımları ile vücut sistemlerinin çeşitli seviyelerinde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler 4 düzeyde ortaya çıkar: hücresel, doku, segmental ve sistemsel. Herhangi bir düzeydeki birçok yapı, artan veya baskılanan fizyolojik aktivitelerden doğrudan, dolaylı veya her iki şekilde etkilenir.

 

              Tablo 1. Elektroterapinin Fizyolojik Etkileri

 

Hücresel Düzey

Periferik sinirlerin uyarılması D

Fibroblastik aktivitede değişiklik D-ID

Osteoblastik ve osteoklastik aktivitede değişiklik D-ID

Arter, venöz ve lenfatik kapiller akışta değişiklik D-ID

“Süksinat Dehidrojenaz” ve ATPas aktivitesinde değişiklik D-ID

Mitokondri boyutunda ve konsantrasyonunda değişiklik D-ID

 

 

Doku Düzeyi

 
 

Kemik, bağ, bağ dokusu ve dermal doku yenilenmesi ID

Dokudaki termal ve kimyasal değişiklikler D

Kas kasılması, kuvvetde artış ID

Kas aktivasyonu, artan eklem hareketliliği ID

arteriyel, venöz ve lenfatik akışta kas pompalama hareketi ile artış ID

Sistemsel Düzey

Betaendorfin, enkefalin, dopamin ve dinorfin salgılama suretiyle analjezik etki ID

    D: Doğrudan etki , ID: Dolaylı Etki

 

Elektroterapinin Terapötik Hedefleri

- Kas yeniden eğitimi: Yaralanma veya patolojiyi takiben, ateşleme paternlerini yeniden eğitimi veya sağlam kaslardaki nöromüsküler inhibisyonun üstesinden gelinmesi. Mekanizma, işe alınan motor ünitelerin miktarını arttırmak veya normal fonksiyonu sınırlayan motor sinirlerin inhibisyonunu azaltmak için düşünülmektedir.

- Geciktirme atrofisi: İmmobilizasyon veya felçlerin atrofi üzerindeki etkilerini azaltmak için bir efor esnasında kasın kasılmasına neden olur.

- Ödem oluşumunu geciktirir: Duyusal düzeyde uyarı ile damar geçirgenliğindeki artışı engelleyerek akut inflamasyon sırasında ödem oluşumunu sınırlar.

- Ödemi giderme: Mevcut ödemin bir kas pompası mekanizması aracılığıyla motor seviyesinde stimülasyonla giderilmesi.

- Ağrıyı azaltma: Çeşitli farklı elektroterapi yaklaşımları aracılığıyla ağrının iletilmesine veya algılanmasına müdahale etme.

- Spazmı azaltma: Akut spazmları, ya kasın kasılma sıklığını azaltarak ya da kası başarısızlığa kadar yorarak (çok rahatsız edici) azaltma. Nöromüsküler hastalıklar veya omurilik travması ile ilişkili spastisiteyi yönetmek için elektroterapi de kullanılabilir.

- Gücü artırma: Kas hipertrofisine neden olarak patolojik olmayan dokudaki kas kuvveti çıktısını artırma. Kas gücü motor seviyeli stimülasyon ile geliştirilebilse de, gerekli protokoller çok rahatsız edici olabilmektedir ve neredeyse direnç egzersizi kadar etkili değildir. Bu genellikle elektroterapi için uygun bir hedef değildir.

- Hareket aralığını artırma: Yaygın olarak belirtilen ancak yanıltıcı bir hedef. Elektroterapi, ROM kaybıyla birlikte karşılaşılabilinen kas spastisitesini veya ödemi azaltmada etkili olabilir. ROM'u tek başına iyileştirmek, elektroterapinin temel bir amacı değildir.

- İlaçları nakletmek: İyontoforez, elektrik yüklü iyonları deriden geçirerek ilaçları iletir.

- Doku iyileşmesi: Mikro akımın kırık veya yavaş iyileşen cilt ülserasyonu olan kişilerde doku onarımını artırabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Mekanizma henüz açıklanmamış durumdadır.

 

Elektroterapi Tedavi Usulü

- İyontoforez
- Faradik Akım
- Diyadinamik Akımlar
- Yüksek Gerilim Darbeli Akım
- Transkütanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS)
- Mikroakım Tedavisi
- Girişimsel Tedavi
- Rus Stimülasyonu
- Kısa Dalga Terapisi
- Mikrodalga Terapisi
- Terapötik Ultrason
- Manyetik Terapi
- Şok dalgası Terapisi