Proje Çıktıları

Proje Çıktısı 1 (PR1): Yenilikçi Ders Müfredatı
Proje, fizyoterapistlerin mesleki gelişimlerinin en önemli ihtiyaçlarına odaklanmak üzere potansiyel kullanıcıların özel eğitim ihtiyaçlarının analizini amaçlamaktadır. Bir anket hazırlanacak ve fizyoterapistlere uygulanacaktır. Bu anket ile akımın parametrelerinin (tür, frekans, süre vb.) en sık kullanılan değerleri belirlenecektir.

Proje Çıktısı 2 (PR2): İnteraktif açık erişim eğitim modülleri
Açık erişim ders modülü proje sonuçları 1’den elde edilecek bilgilerle geliştirilecektir. Bu açık erişim ders modülleri aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu için klinik anahtar olarak da kullanılabilir.

Projede 5 adet açık erişim modülü hazırlanacaktır.

Modül 1: Sağlıklı ve sinirleri bozulmuş kas fizyolojisi
Modül 2: Elektrik stimülasyonu yaklaşımları için kullanılan akımlar
Modül 3: Sağlıklı kaslar için elektrik stimülasyonu
Modül 4: De-innerve edilmiş kaslar için elektrik stimülasyonu
Modül 5: Yeniden innerve edilen kaslar için elektrik stimülasyonu.

Eğitim modülleri, çalışma oturumlarından oluşacaktır (her biri 2 ila 3 saat sürecek şekilde olacağı öngörülmektedir). Profesyonel kullanıcılar ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek olan pilot uygulamalar aracılığıyla bir doğrulama süreci gerçekleştirilecektir. Pilot kurs, her ülkeden yaklaşık 30 fizyoterapiste uygulanacaktır. Pilot kursun uygulanması çevrimiçi öğrenme platformunda gerçekleştirilecektir. Kurs İngilizce olacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından eğitim kursu dört ülkede (kendi dillerinde) sunulacaktır: Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya..

Tüm modüller İngilizce olarak hazırlanacaktır. Her ortak, kurs modüllerinin kendi ana dillerine çevrilmesinden sorumlu olacaktır. Ana dillere çeviri süreci tamamlandığında, PT'lerden geri bildirim (yorum, öneri, tavsiye vb.) almak için her ülkeden en az 10 PT'ye pilot test uygulanacaktır.

Proje Çıktısı 3 (PR3): Eğitim Modüllerinin El Kitabının Geliştirilmesi

Açık erişim modüllerinin el kitabı, O1'den ve literatürden elde edilecek bilgiler ile geliştirilecektir. Öğrenme materyali, yetkinlik temelli öğrenme yaklaşımı esası ile yapılandırılacaktır. Her ortak onu kendi ana diline çevirecektir.